ما در قالیشویی اعلا، با طراحی یک برنامه بلند مدت به دنبال آن هستیم تا با تقویت و آموزش کادر مجرب و ایجاد شبکه ای یکپارچه شامل پشتیبانی و خدمات ویژه نسبت به ارتقای این مهم دست یابیم، لذا در جهت تحقق این اهداف ارزشمند، خواست و سلیقه شخص شما در اولویت بوده و پاسخگو بودن نسبت به اعمال روش ها و نوع خدمات اصلی تفکیک ناپذیر از اهداف ما می باشد. در راستای نیل به اهداف بلند مدت قالیشویی اعلا، جهت ارائه خدمات نوین و با عنایت به تشویق و ترغیب شما شهروندان محترم بر آن شدیم تا با راه اندازی و ایجاد یک واحد نمونه با استفاده از تجربه تخصصی و رویکرد های نوین مدیریتی، زمینه ساز و مجری خواست شما باشیم.
رهبری و اداره موفقیت آمیز قالیشویی اعلا، مستلزم هدایت و کنترل آن به طور سیستماتیک، شفاف و کاراست، که این امر با طرح ریزی، استقرار و نگهداری یک سیستم مدیریتی که ضمن توجه به نیازهای تمامی طرف های ذی نفع، بهبود مستمر عملکرد قالیشویی سالار را مد نظر داشته باشد امکان پذیر است.
قالیشویی اعلا یکی از پیشرو های این صنعت می باشد که در گرو استفاده مستمر از مشاوران عالی در حوزه این صنعت در پی ارتقا هر چه بیشتر و افزایش رضایت مشتریان می باشد.
ثبت سفارش آنلاین