تعرفه خدمات
تعرفه خدمات
تعرفه خدمات
تعرفه خدمات
تعرفه خدمات

برخی از خدمات در محل مشتری و یا گاهی در محل کارخانه کارشناسی و قیمت گذاری می شوند.

مجموع فاکتور کمتر از 12 متر 12 متر محاسبه می گردد. تحویل فرش ها به صورت لول شده و کاور شده می باشد.

شستشوی عادی شامل تخفیفات نمی شود و اعتبار این تعرفه ها تا 98/10/30 می باشد.

ثبت سفارش آنلاین